Tandarts tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt elke jaar de tarieven voor tandheelkundige behandelingen vast. Deze tarieven geven een indicatie van de kosten van uw behandeling, maar geen totaalprijs. In de meeste gevallen wordt een behandeling namelijk samengesteld uit meerdere codes. Maak een afspraak om erachter te komen wat de precieze kosten zijn van uw behandeling.

I Consultatie en diagnostiek (C)

CodeBehandelingPrijs
a. Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 21,00
C13Probleemgericht consult€ 21,00
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 21,00
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 99,46
C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 27,63
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak€ 55,26
c. Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 16,58
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 44,21
C85Weekendbehandeling€ 21,00
C86Avondbehandeling€ 21,00
C87Nachtbehandeling€ 21,00

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

CodeBehandelingPrijs
X10Kleine röntgenfoto€ 15,47
X21Kaakoverzichtsfoto€ 66,31
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 66,31
X24Schedelfoto€ 29,84
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 132,62
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 55,26

III Preventieve mondzorg (M)

CodeBehandelingPrijs
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 12,39
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 12,39
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 12,39
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 24,87
M32**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 16,58
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 27,63
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 22,10
M61 *Mondbeschermer€ 24,87

IV Verdoving (A)

CodeBehandelingPrijs
A15Oppervlakte verdoving€ 7,18
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 13,81
A20Behandeling onder algehele narcosekostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

CodeBehandelingPrijs
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 27,63
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 27,63
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 35,22

VI Vullingen (V)

CodeBehandelingPrijs
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 23,21
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 37,02
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 48,07
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 67,41
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 34,26
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 48,07
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 59,13
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 78,47
V91Eénvlaksvulling composiet€ 44,21
V92Tweevlaksvulling composiet€ 58,02
V93Drievlaksvulling composiet€ 69,07
V94Meervlaksvulling composiet€ 88,41
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 66,31
V30Fissuurlak, eerste element€ 24,87
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 13,81
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,53
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,05
V70 *Parapulpaire stift€ 11,05
V80 *Wortelkanaalstift€ 19,34
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,29

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

CodeBehandelingPrijs
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,00
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 38,68
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 30,39
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 44,21
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 46,02
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 99,46
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 143,67
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 187,87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 232,08
E85Elektronische lengtebepaling€ 13,81
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 16,58
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 44,21
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 33,15
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 27,63
E53Verwijderen van wortelstift€ 38,68
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 27,63
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 27,63
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 38,68
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 27,63
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 77,36
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 49,73
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material€ 41,44
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 44,21
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 55,26
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 27,63
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 44,21
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 16,58
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 69,03
E98Materialen voor thuisblekenKostprijs
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 27,63
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,05
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 22,10
E44Verwijderen spalk€ 5,53
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,05
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 110,51
E32Premolaar€ 154,72
E33Molaar€ 198,93
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 22,10
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 77,36
E37Kijkoperatie€ 66,31
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 74,60
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 55,26

VIII Kronen en bruggen (R)

CodeBehandelingPrijs
a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay€ 66,31
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 127,09
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 165,77
R11 *Eenvlaksinlay€ 99,46
R12 *Tweevlaksinlay€ 154,72
R13 *Drievlaksinlay€ 221,03
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 27,63
R24 *Kroon€ 243,13
R28 *Endokroon, indirect vervaardigd€ 66,31
R29 *Confectiekroon€ 49,73
R31Opbouw plastisch materiaal€ 55,26
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 55,26
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 110,51
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 165,77
R45 *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 82,89
R46 *Brugverankering, per anker€ 55,26
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 138,14
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 27,63
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 27,63
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 110,51
R61 *Plakbrug met preparatie€ 165,77
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 38,68
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 22,10
c. Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 60,78
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 60,78
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 33,15
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 22,10
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 22,10
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 55,26
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 27,63
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 27,63
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 66,31
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 110,51
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Temporaire, eerste voorziening€ 27,63
R85 *Temporaire, volgende voorziening€ 11,05
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

CodeBehandelingPrijs
a. Kaakgewrichtsklachten
(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 138,14
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 88,41
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 60,78
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61Instructie spieroefeningen€ 55,26
G62 *Occlusale spalk€ 149,19
G63 *Repositiespalk€ 221,03
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 27,63
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 303,92
G66Biofeedbacktherapie€ 49,73
G67Behandeling triggerpoint€ 60,78
G68 *Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€ 44,21
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 55,26
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 *Opbeetplaat€ 60,78
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10Niet-standaard beetregistratie€ 82,89
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11Scharnierasbepaling€ 82,89
G12Centrale relatiebepaling€ 77,36
G13Protrale/laterale bepalingen€ 55,26
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 497,32
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 27,63
G16Therapeutische positiebepaling€ 27,63
G20Beetregistratie intra-oraal€ 55,26
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 276,27
G72Controlebezoek MRA€ 27,63
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 44,21

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

CodeBehandelingPrijs
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 41,44
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,94
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,83
H26Hechten weke delen€ 60,78
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 55,26
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16,58
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 55,26
H33Hemisectie van een molaar€ 66,31
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 66,31
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 49,73
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 33,15
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 66,31
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 88,41
H44Primaire antrumsluiting€ 60,78
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 77,36
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 77,36
H65Primaire sluiting€ 149,19
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 77,36
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 149,19
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 104,99
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 176,82

XI Kunstgebitten (P)

CodeBehandelingPrijs
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 33,15
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 27,63
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 55,26
P10 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 82,89
P15 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 165,77
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 60,78
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 16,58
P34 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 226,55
P35 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 309,44
P31 *Wortelkap met stift€ 138,14
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 82,89
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 55,26
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 13,81
P45 *Noodkunstgebit€ 110,51
a. Volledig kunstgebit
P21 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 165,77
P25 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 221,03
P30 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 359,17
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 27,63
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 60,78
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 33,15
P27Reoccluderen€ 55,26
P28Naregistratie en remounten€ 55,26
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 60,78
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 82,89
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 27,63
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 27,63
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 33,15
Overige
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 44,21
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38,68
P01 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 38,68
P02 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 82,89
P03 *Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder€ 55,26
P04 *Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 82,89
P70 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 154,72
P07 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 16,58
P08 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 44,21
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 38,68
P51 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 38,68
P52 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 82,89
P53 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 53,79
P54 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 80,68
P57 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 16,58
P58 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 44,21
P78 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 44,21
P79 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 44,21

XII Tandvleesbehandelingen (T)

CodeBehandelingPrijs
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 146,43
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 160,25
T21Grondig reinigen wortel, complex€ 29,84
T22Grondig reinigen wortel, standaard€ 22,10
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 85,65
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 99,46
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 44,21
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 58,02
T42Consult parodontale nazorg€ 83,99
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 111,62
T44Complex consult parodontale nazorg€ 148,64
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 146,43
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 160,25
Parodontale chirurgie
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 179,59
T71lapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 276,29
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)€ 331,54
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 55,26
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 148,64
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 143,67
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 69,07
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80Tandvleestransplantaat€ 118,80
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 96,70
T82Tandvleescorrectie, per element€ 52,49
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 138,14
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 331,54
T85 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 110,51
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 179,59
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87Kroonverlenging per element€ 179,59
T88Kroonverlenging per sextant€ 331,54
Directe postoperatieve zorg
T89Directe postoperatieve zorg, kort€ 55,26
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 148,64
Diversen
T91Pocketregistratie€ 33,15
T92Parodontiumregistratie€ 66,31
T93**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 38,68
T94Behandeling tandvleesabces€ 74,60
T57 *Toepassing lokaal medicament€ 59,68
T95 *(Draad)Spalk€ 22,10
T96Uitgebreide Voedingsanalyse€ 55,26

XIII Implantaten (J)

CodeBehandelingPrijs
J97Overheadkosten implantaten€ 169,23
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 95,77
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 61,27
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 94,26
J03 *Proefopstelling€ 127,25
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 42,42
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 18,85
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 226,22
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 141,39
J11Prepareren donorplaats€ 127,25
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 136,67
J13 *Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 65,98
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 28,28
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 80,12
J16 *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 80,12
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 122,54
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 56,55
J19Toeslag esthetische zone€ 61,27
c. Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 215,38
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 77,29
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 108,40
J23 *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 70,69
J24 *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 23,56
J25 *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 42,42
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 155,53
J27Vervangen implantaat€ 215,38
d. Diversen
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 98,97
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 47,13
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 108,40
J33Kosten implantaat€ 302,70
e. Mesostructuur
J40 *Twee magneten/drukknoppen€ 146,10
J41 *Elke volgende magneet, drukknop€ 32,99
J42 *Staaf tussen twee implantaten€ 193,23
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 61,27
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 23,56
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Boven- en onder klikgebit€ 485,43
J51 *Onder-klikgebit€ 315,76
J52 *Boven-klikgebit€ 315,76
J53 *Omvorming klikgebit€ 94,26
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 122,54
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 141,39
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 164,95
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 80,12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 103,68
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 127,25
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 51,84
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 84,83
h. Prothetische nazorg
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€ 131,96
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 164,95
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 188,52
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 212,08
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€ 51,84
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 98,97
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 122,54
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 146,10
i. Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 479,77

XIV Uurtarieven (U)

CodeBehandelingPrijs
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 12,59
U35 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten€ 14,47
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 14,47
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 180,95

XV Abonnementen (Z)

CodeBehandelingPrijs
Z10 *Abonnement categorie A per maand€ 7,18
Z20 *Abonnement categorie B per maand€ 11,05
Z30 *Abonnement categorie C per maand€ 14,92
Z40 *Abonnement categorie D per maand€ 18,23
Z50 *Abonnement categorie E per maand€ 22,10
Z60 *Abonnement categorie F per maand€ 6,08